Integritetspolicy (senaste uppdatering: 2023-03-01)

Vi på Nordic Boat Security vill att Du skall känna Dig trygg med hur Vi hanterar Dina personuppgifter. Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation) ger Dig som kund utökade rättigheter. Det innebär att Du får bättre kontroll över Vilka personuppgifter företag och organisationer har om Dig och hur dessa får användas.

Vi är transparenta med hur Vi samlar in, behandlar och sparar Dina personuppgifter. Denna typ av information behöver Vi för att exempelvis fullgöra leverans av Din köpta tjänst eller produkt samt skicka Dig eventuella nyhetsbrev, anpassade erbjudanden eller Vid behov övriga ärenden.

Nordic Boat Security AB’s integritetspolicy för behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Nordic Boat Security AB (hädanefter: ”Nordic Boat Security”, “NBS” eller “Vi”) org.nr. 559347-4611, Gästgivarvägen 8, 954 33 Gammelstad är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i Nordic Boat Security’s databas, eventuella webbutiker, administrationssystem m.m.

Ändamål med registrering och behandling av personuppgifter

Du skall känna Dig trygg när Du lämnar personuppgifter till Nordic Boat Security. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och Vi vidtar löpande åtgärder för att skydda Dina personuppgifter. NBS huvudsakliga ändamål för registrering och behandling av personuppgifter är som följande, utan särskild ordning:

 • För att kunna hantera beställning och köp
  • För att Vi skall kunna fullgöra Vårt antagande enligt köpeavtalet, om uppgifterna inte lämnas kan Våra åtaganden inte fullgöras och Vi kan tvingas neka Dig köpet.
 • För att kunna fullgöra och tillgodose NBS’s rättsliga förpliktelser
  • För att enligt lagkrav kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser NBS har gentemot lagen.
 • För att kunna hantera kundserviceärenden
  • Kommunikation och utredning av eventuella frågor till kundservice Via telefon, e-post eller övriga Digitala kanaler såsom sociala medier.
 • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Våra tjänster
  • Uppgifterna behandlas på grundval av Vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och därtill hörande tjänster, produktutbud samt kommunikativa och användarvänliga system.
 • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget Nordic Boat Security AB.
  • Förhindrandet och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Skydd och förbättring av Vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
 • För att kunna administrera Din abonnerade tjänst
  • Säkerställande av identitet. Skapande av eventuell inloggningsfunktion eller tjänst. Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.

Känsliga personuppgifter

Nordic Boat Security registrerar inte känsliga personuppgifter. Om Du själv lämnar sådan information som kan avses vara av känslig karaktär eller natur förutsätter Nordic Boat Security att Du vill att Vi registrerar dessa uppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar Nordic Boat Security?

Nordic Boat Security kan komma att behandla följande:

 • Namn
 • Person- och/eller Organisationsnummer
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Land
 • Larmuppgifter: serienummer, produktnummer, telefonnummer, pinkod
 • Fordonsuppgifter för den/de fordon i Vilket/Vilka systemet/systemen är installerat/installerade i.
 • Försäkringsuppgifter för den/de fordon i Vilket/Vilka systemet/systemen är installerat/installerade i.

I övrigt använder sig Nordic Boat Security endast av Dina personuppgifter för det ändamål för Vilket Du lämnat dem.

Samtycke Vid behandling av personuppgifter

I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar Vi inga uppgifter utan Ditt samtycke. Genom att Du tecknar ett abonnemang, köper en vara eller tjänst, anmäler Dig till eventuella nyhetsbrev, skickar e-post eller fysisk post till Nordic Boat Security AB, godkänner Du att Vi lagrar Dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla Ditt godkännande Via e-post till info@nordicboatsecurity.se

Vilka kan komma att få tillgång till Dina personuppgifter?

I den utsträckning som krävs för att Vi skall kunna administrerar och till viss del leverera våra tjänster delar Vi i vissa fall helt eller delvis Dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Exempelvis samarbetspartners, marknadsföring, betallösningar eller i de fall det krävs av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för Vår räkning i enlighet med Våra instruktioner och de har inte rätt att använda uppgifterna till andra ändamål än vad som avtalats i instruktionerna. Genom avtal förbinder de sig att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och vidta vissa tekniska- och organisatoriska åtgärder för att skydda Dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om Dig som behandlas av Nordic Boat Security i ett maskinläsbart format.

Nordic Boat Security kan komma att kräva verifieringsåtgärder för att säkerställa Din identitet i syfte att motverka att personuppgifter lämnas ut till, eller ändras av, fel part.

Tänk på att ifall Vi mottar en begäran om registerutdrag kan Vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av Din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till ändring

Du kan begära att Dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har Du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering

Du kan när som helst begära radering av Dina personuppgifter som Vi behandlar. Vi kan även på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Du har även rätt att begära att Dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Vi kan ha rätt att neka Din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar Nordic Boat Security från att omedelbart radera Vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttlagstiftningen.

Sparande av personuppgifter

Vi sparar Dina personuppgifter så länge det behövs för att Vi skall kunna fullgöra det åtagande som slutits mellan Nordic Boat Security och Dig, eller beroende på legala skyldigheter. Normalt raderas Dina uppgifter omgående efter avslutad tjänst men dock senast 24 månader efter avslutad hantering, så länge som inget lagkravshinder föreligger. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Nordic Boat Security’s verksamhet sparas i tolv (12) månader efter den senast tagna kontakten.

Cookiepolicy och hur Nordic Boat Security använder sig av cookies

Denna cookiepolicy kommer att förklara hur vår organisation använder cookies när Du använder vår webbplats.

Vad är Cookies?

Cookies är textfiler som placeras på Din dator för att samla in standardinformation internetlogg och information om besökarnas beteende. När Du besöker våra webbplatser kan Vi samla in information från Dig automatiskt Via cookies eller liknande teknik.

Hur använder Vi cookies?

Nordic Boat Security använder cookies för att förbättra Din upplevelse på vår webbplats samt förstå hur Du använder vår hemsida.

Vilka typer av cookies använder Vi?

Det finns ett antal olika typer av cookies, dock använder vår webbplats:

 • Funktionalitet — Nordic Boat Security använder dessa cookies så att Vi känner igen Dig på vår webbplats och kommer ihåg Dina tidigare valda preferenser. Dessa kan omfatta Vilket språk Du föredrar, den plats Du befinner Dig i eller låta användaren lyssna på ljud eller titta på en Video. En blandning av cookies från första part och tredje part används.
 • Statistik – Nordic Boat Security använder dessa cookies för att samla in information om användningen av webbplatsen, till exempel besökta sidor, trafikkällor, innehållshantering och andra webbplatsmätningar.
 • Marknadsföring — Nordic Boat Security använder dessa cookies för att samla in information om användaren såsom Din ålder, kön och intresse. Nordic Boat Security delar ibland Vissa begränsade aspekter av dessa data med tredje part i reklamsyfte, till exempel Google. Informationen kan omfatta användarens plats, sökhistorik, YouTube-historik och data från webbplatser som fungerar med Google, och den används för att tillhandahålla aggregerade och anonymiserade insikter om användarbeteende på flera enheter.
 • Nödvändigt – Nordic Boat Security använder dessa cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt. Denna kategori omfattar endast cookies som säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen, såsom att Visa innehåll, validera Din session och andra funktioner. Dessa cookies sparar ingen personlig information.

För ytterligare information, besök allaboutcookies.org.

Datainspektionen

Integritetsskyddsmyndigheten – Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om Du anser att Nordic Boat Security hanterar Dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning eller om Du är missnöjd med Nordic Boat Security’s behandling har Du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till Nordic Boat Security AB

Vi tar integritetsfrågor och dataskydd på största allvar, det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga IT-system är helt skyddade från intrång.

Vid frågor har kan Du kontakta Nordic Boat Security via e-post till info@nordicboatsecurity.se eller via post till:

Nordic Boat Security AB
Gästgivarvägen 8
954 33, Gammelstad, Sverige